اشتهایتان را برای موفقیت بیشتر کنید

توسط | ۹ شهریور ۱۳۹۴|روانشناسی|

اشتها یک ابزار غریزی و تنظیم کننده در انسان است. برای ایجاد آن نیاز نیست کاری بکنید. اشتها از قبل وجود دارد. ما با میزان معینی اشتها، که برای زنده ماندن ما نیاز است به دنیا آمده‎ایم. انگیزش برای کامیابی و موفقیت نیز یک ابزار غریزی و تنظیم کننده در انسان است. برای ایجاد آن نیز لازم نیست کاری بکنیم، انگیزش از قبل وجود داشته است. همه ما برای زنده ماندن با مقداری انگیزش متولد شده‎ایم. […]