آیا امواج باعث سرطان می‎شوند؟

توسط | ۱۲ تیر ۱۳۹۵|تازه‌های پزشکی, خون و سرطان|

امواج آنتن های مخابراتی و تلفن های همراه، از چند سال قبل به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل شده است. استفاده روز افزون از تلفن همراه و آثار مخرب امواج آنتن های مخابراتی بر سلامت افراد، مورد بحث محققان است. در زمینه امواج و سرطان ها، تا کنون مطالعات زیادی انجام گرفته است. تعدادی از این تحقیقات ارتباط مستقیم بین استفاده از تلفن همراه و خطر سر‌طان را نشان داده اند.  […]