خودکشی و افسردگی

توسط | ۱۰ شهریور ۱۳۹۴|روانشناسی|

خودکشی و افسردگی افراد افسرده غالبا عزت نفس ضعیفی دارند و احساس می‌کنند آینده بیشتر از گذشته امیدوار کننده نیست. چنین ناامیدی پیش‌بینی مطمئنی برای خودکشی نهایی به شمار می‌آید. ممکن است فرد افسرده فقط به سرزنش خود بسنده نکند. بلکه از تفکر به سوی عمل حرکت کند. […]