خشم و عصبانیت را چطور کنترل کنیم؟

توسط | ۱۶ تیر ۱۳۹۵|روانشناسی|

خشم و عصبانیت واکنش طبیعی موجود زنده نسبت به شرایطی است که فرد دچار ناکامی می شود. این احساس به صورت هیجانی و احساسی ابراز می شود. کسی نمی‎گوید ما نباید خشمگین شویم بلکه نحوه مدیریت کردن آن و نحوه بروز دادن آن مورد بحث است.  […]