bمقاله فعالیت فیزیکی کودکان و ریسک قلبی · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
مقاله فعالیت فیزیکی کودکان و ریسک قلبی

در مقاله پزشکی فعالیت فیزیکی کودکان و ریسک قلبی به بررسی و بیان موضوع ریسک قلبی در بخشهای چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، طرح مطالعه، جمعیت مطالعه، اطلاعات، سنجش های زیستی شیمیایی، سنجش های مربوط به اندازه گیری بدنی و فشار شریانی، فعالیت بدنی اوقات فراغت (LTPA)، میزان ریسک قلبی، تحلیل آماری، نتایج و تشریح مطالب پرداخته شده است.
در این مطالعه، مشاهده شد که کودکان و نوجوانانی که تمرین ملایم LTPA داشتند،، نسبت به همسن و سالان خود که تمرین شدیدی داشتند، میزان ریسک قلبی بالاتری داشتند. این یافته برای جمعیت مورد مطالعه مناسب بود زیرا زمینه ای برای افزایش تمرین LTPA فراهم می کرد تا از مشکلات قلبی-عروقی و سوخت و سازی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی که براساس مدارک و شواهد، در بین آنها BMI و سایز دور کمر زیاد احتمال دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی-عروقی را افزایش می دهد، جلوگیری شود.
نتایج کنونی به این اشاره دارند که تمرین شدید LTPA می تواند نقشی حفاظتی در ریسک قلبی در شرکت کنندگان مبتلا به اضافه وزن و چاقی ایفا کند، هم چنین مشخص شد که این امر با نتایجی که پیش تر در مورد کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی گزارش شده بود و در بین آنها اثر سودمند فعالیت بدنی بر مولفه های مختلف نمودار قلبی ثابت شده است، مطابقت دارد. تحلیل متا این امر را مشخص کرد که اثرات تمرین هوازی (ایروبیک) در بین کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی، کلسترول بالای خون یا فشار خون شریانی، میزان تری گلیسرید را تا ۳%، SBP را تا ۱.۴%، DBP را تا ۰.۴% و غلظت های C-HDL را تا ۰.۳% کاهش می دهد. افزون بر این، کاهش میزان گلوکز و کلسترول کل پس از دستکم ۴ هفته تمرین هوازی در این گروه جمعیتی مشاهده شد.

Download (PDF, 572KB)

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله پزشکی و تربیت بدنی و  گرایش مرتبط با مقاله علوم تغذیه، قلب و عروق و فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی و دانشگاه تهیه کننده آن مرکز تحقیقات بهداشت جمعیت، موسسه ملی بهداشت، کورناواکا، مکزیک

کلید واژه ها: فعالیت بدنی اوقات فراغت، کودک، نوجوانان، علائم سوخت و سازی

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *