bمقاله بیماری مولتیپل میلوما و مسیر سیگنالینگ wnt · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
مقاله بیماری مولتیپل میلوما و مسیر سیگنالینگ wnt

در مقاله پزشکی بیماری مولتیپل میلوما و مسیر سیگنالینگ wnt  به بررسی و بیان موضوع در بخشهای مولتپیل میلوما، مسیر سیگنالینگ Wnt، بتا-کاتنین، مسیر سیگنالینگ Wnt در بیماری مولتیپل میلوما، DKK1 و بیماری (مغز) استخوانی MM، هدف قرار دادن مسیر Wnt در میلوما پرداخته شده است.

هدف قرار دادن مسیر Wnt در میلوما
مسیر Wnt-بتاکاتنین نقش مهمی در تنظیم تکثیر سلولی، تمایز و آپوپتوز ایفا می کند. فعالیت این مسیر در لنفوما نیز غیرطبیعی است، در نتیجه تارگت(هدف) قرار دادن این مسیر به عنوان راهکار مناسبی برای درمان های مداخله ای در این سرطان ها مطرح شده است. اخیرا، مطالعه ای روی بررسی اثرات آپوپتیک ethacrynic acid (EA) و ترکیبات ضدقارچی سیکلوپیروکسولامین (CIC)، به عنوان دارو های مهارکننده سیگنالینگ Wnt-بتا کاتنین، روی سل لاین میلومایی OPM-2 انجام شده است. EA در بالین به عنوان یک داروی ادرار آور استفاده می شود. گلوتاتیون-S-ترانسفراز (GST)، در تومور های انسانی به فرم GST-P همراه با گلوتاتیون (GSH) با ترکیبات الکتروفیلی و سمیت زدا بیان می شود. GSH به عنوان ترکیب کاهنده و آنتی اکسیدانت عمل می کند. اتصال EA به GSH سبب افزایش سیتوتوکسیتی ترکیبات شیمی درمانی می شود. CIC معمولا جهت درمان عفونت های مخمری در انسان تجویز می شود و طی فرایند glucoronidation (متابولیسم ترکیبات زنوبیوتیک) تخریب می شود. این ترکیب به عنوان یک شلاتور چندظرفیتی یون¬های فلزی (آهن و آلومینیوم سه ظرفیتی) ایفای نقش کرده که سبب مهار آنزیم های وابسته به یون های فلزی در متابولیسم سلولی می شود. بنابراین، چرخه سلولی را نزدیک مرز فاز های G1/S بلاک می-کند.

Download (PDF, 132KB)

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله پزشکی و گرایش مرتبط با مقاله آنکولوژی و ایمنی شناسی و دانشگاه تهیه کننده آن گروه پزشک داخلی، مجتمع انکولوژی (CIO)، دانشگاه بن، آلمان می باشد.

کلید واژه ها: مولتیپل میلوما، انتقال سیگنال، دمسیر سیگنالینگ Wnt، میلوما، درمان میلوما

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *