مقاله بررسی اثر بابونه در ترمیم زخم دهان

چکیده: درمان زخم متشکل از شاره هم زمان رویداد های سلولی و مولکولی است که برای تعمیر بافت با هم تعامل دارند. محققان مختلف به بررسی عوامل درمانی تسریع کننده درمان زخم، کاهش علایم مربوط به زخم دهان پرداخته و نسبت های هزینه به سود بهینه بدست آورده اند.

روش ها و فرمول های مختلفی برای بررسی تاثیر بابونه بر روی تعمیر بافت در حیوانات استفاده شده اند. نیاک و همکاران ۱۵ به ارزیابی اثرات تجویز ۱۲۰ mg/Kg عصاره بابونه در آب شرب پرداختند. آنها اپیتلیوم سریع تر، کاهش اندازه زخم، افزایش تعداد سلولهای فیبروبلاست و محتوای هیدروکسی شاخص گردش کلاژن، و همچنین کاهش التهاب در حیوانات درمان شده با عصاره گل بابونه مشاهده کردند. در مطالعه حاضر، بافت پوششی بیشتر و درصد کلاژن با استفاده از گل بابونه پس از ۱۰ روز از شروع درمان موضعی همراه بود. با این حال، هیچ گونه، بهبود معنی دار بعد از ۳ و ۷ روز دیده نشد. برنامه دوز تست شده بر اساس دستور العمل های تولید کننده بود. مقدار عصاره بابونه مورد استفاده در هر استعمال (۰.۰۲ mL) برای پوشش زخم کافی بود.

برخی محققان تسریع درمان سوختکی پوست را در روز ۲۰ در موش های درمان شده با بابونه در روغن زیتون گزارش کردند. مارتینز و همکاران اثرات بابونه بر زخم با عرض ۳ میلی متر در زبان موش را با ، استفاده از دارویی مشابه با فرم مورد استفاده در مطالعه حاضر و روش کاملا مشابه بررسی کردند.محققان عنوان کردند که گروه حیوانات تیمار شده با بابونه درمان کامل زخم را در روز ۵ نشان دادند در حالی که حیوانات تیمار شده با کورتیکوستروید تنها به مرحله درمان تا روز ۱۴ رسیدند. کورتیکوستروید به طور کسترده در درمان موضعی شانکر و زخم های تروماتیک استفاده می شوند و هم چنین این که مسیر تجویز می تواند اثرات سیستمی نامطلوبی داشته باشد.از این روی، برای اجتناب از چنین اثرات نامطلوبی( و هزینه پایین، دسترسی آسان، سمیت پایین و تجویز آسان)، برخی متخصصان تجویز داروهای گیاهی نظیر بابونه را گزارش کردند. علی رغم اثرات مثبت درمان بابونه در خصوص درمان بافتی، مکانیسم دقیق عمل گیاهان هنوز مشخص نیست

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات:

گرایش های مرتبط با این مقاله: تشخیص بیماریهای دهان و دندان، آسیب شناسی دهان، فارماکوتراپی، علوم سلولی و مولکولی، فارماکوگنوزی و طب سنتی

کلید واژه ها: بابونه، درمان زخم، زخم دهان

 

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *