bمقاله ایجاد پوشش در باکتری پروبیوتیک با ژله شدگی ناشی pH سدیم کاسینات · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
مقاله ایجاد پوشش در باکتری پروبیوتیک با ژله شدگی ناشی pH سدیم کاسینات

در مقاله پزشکی ایجاد پوشش در باکتری پروبیوتیک با ژله شدگی ناشی pH سدیم کاسینات به بررسی و بیان موضوع باکتری پروبیوتیک در بخشهای محتویات و مواد شیمیایی، نژاد باکتریایی و تعلیق سلول، ژله شدگی ترکیب سدیم کاسینات و صمغ ژلان، ایجاد پوشش ریز، بازدهی پوشش دار کردن، توزیع اندازه ذره، بقای سلول های کپسوله شده و آزاد در سیال معده ای شبیه سازی شده، بقای سلول های کپسوله شده و آزاد تحت شرایط صفرای شبیه سازی شده، تحلیل آماری، نتایج، ژله شدگی ترکیب سدیم کاسینات و صمغ ژلان،  بازدهی پوشش دار کردن، توزیع اندازه ذره، بقای سلول های کپسوله شده و آزاد در SGF و تحت شرایط صفرای شبیه سازی شده و تشریح مطالب پرداخته شده است.
شیوه جدید پوشش دار کردن باکتری پروبیوتیک که در این مطالعه ابداع شده است، شبکه ژل با تراکم بالا دارای لزجت کم را فراهم می کند. کنترل این سیستم آسان بوده و کنترل کاملی بر اندازه ذرات بدست داده و حفاظت کافی برای باکتری های پروبیوتیک در مقابل محیط های اسیدی ناملایم و فعالیت خطرناک نمک های صفرایی فراهم می کند. با این حال، این مطالعه بدون تحلیل بیشتر کپسول های تولید شده از لحاظ مشخصات حسی، عمر غشایی پروبیوتیک های محصور شده و چگونگی آزادسازی ماتریس پوشش دار کردن در قطعه معده ای-روده ای کامل محسوب نمی شود. ما باید تحقیق بیشتری روی این جوانب به انجام رسانیم. این طور می توان نتیجه گیری نمود که این سیستم ممکن است شیوه نتیجه بخش دیگر پوشش دار کردن باشد که به شکلی موثر برای کاربرد باکتری های پروبیوتیک در غذاهای مختلف استفاده می شود.

Download (PDF, 330KB)

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله صنایع غذایی، زیست شناسی و پزشکی  گرایش مرتبط با مقاله میکروبیولوژی، علوم مواد غذایی، بیوشیمی، باکتری شناسی پزشکی و فناوری مواد غذایی  و دانشگاه تهیه کننده آن موسسه Riddet، دانشگاه مسی، نیوزیلند 

کلید واژه ها: باکتری پروبیوتیک، ژله شدگی، سدیم کاسینات

 

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *