bمقاله متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
مقاله متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی

در مقاله پزشکی متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای روش تقسیم بندی کبد، پردازش تصویر در سی تی اسکن ، بازیابی کبد با نقاط گسسته، تصحیح لبه، حذف بیش از حد تقسیم بندی، استقرار ۳ بعدی، نتایج تجربی سی تی اسکن پرداخته شده است.به منظور بیان مزیت های روش ما، ما روش مان را برای تصاویر پزشکی بکار بردیم. داده های تجربی از تصاویر CT شکمی حاصل می شوند که از یک ماشین CT 64برش بیمارستان جمع آوری شدند.
در الگوریتم در C++ اجرا می شود و محیط تجربی ویندوز اکس پی Pentium 4 CPU 3.0 GHz, 512 M می باشد. بر طبق دانش قبلی از کبد، ما یک مساحت خاص با سه برش را انتخاب می کنیم و مقدار میانگین خاکستری را محاسبه می کنیم که می تواند برای استاندارد برای مقدار میانگین خاکسنری تمام گروه استفاده شود. g در ۰.۵ تنظیم می شود و n در ۵۰ تنظیم می شود. نتایج تقسیم بندی کبد در شکل ۴ نشان داده شده است. ما روش مان را با روش تقسیم بندی بر اساس روش تقسیم مجموعه و روش تقسیم بندی بر اساس مدل ماری GVF مقایسه می کنیم. چنانگه در جدول ۱ نشان داده شده است، مدل ما ۵۹ و ۱۰۷ برابر کارامدتر از روش تقسیم-بندی بر اساس روش تقسیم مجموعه و روش تقسیم بندی بر اساس مدل ماری GVF می باشد. ما همچنین می-توانیم نتیجه بگیریم که روش ما تشخیص زمان واقعی را در عبارتی از کارامدی محاسباتی برآورده می سازد.

Download (PDF, 958KB)

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله پزشکی، مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک و دانشگاه تهیه کننده آن دانشکده الکترونیک و اطلاعات مهندسی، دانشگاه فنی لیائونینگ، چین می باشد.

کلید واژه ها: تقسیم بندی تصویر، کبد، روش تسطیح پنجره، بازسازی سه بعدی

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *