bرشد داروهای ضد چاقی با بیومارکرهای سیستم عصبی · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
رشد داروهای ضد چاقی با بیومارکرهای سیستم عصبی

در مقاله پزشکی رشد داروهای ضد چاقی با بیومارکرهای سیستم عصبی به بررسی و بیان موضوع، برخی از مشکلات توسعه ی مواد دارویی ضد چاقی، ارزش نشانگرهای زیستی در توسعه اولیه ی دارو، نشانگرهای زیستی برای مکانیزم، شناخت و رفتار، اقدامات انگیزشی مربوط به مواد غذایی، اقدامات آزمایشگاهی مصرف و برتری، دیگر اقدامات بالقوه، نشانگرهای زیستی برای ایمنی، تصویربرداری عصبی عملکردی،  شناخت و رفتار پردازش هیجانی، درک و آرام بخشی، چالش ها و محدودیت ها، نتایجی که اظهار شده پرداخته شده است.
چند توضیح مهم و چالش نظر با این نشانگرهای زیستی وجود دارد. اول، تعداد کمی در این مطالعات با داروهای ضد چاقی استفاده شده است و در واقع، این مقاله سعی در بررسی همه ی داروهای ضد چاقی را دارد. دوم، بسیاری از این اقدامات و استراتژی های تجزیه و تحلیل استاندارد نشده است. به منظور بهبود ویژگیشان و مقایسه ی اخذ مجوز در میان مطالعات و ترکیبات مختلف، استاندارد بسیار مهم است. سوم، با توجه به تغییرات این اقدامات در مطالعات انجام شده دیده می شود. در حال حاضر بسیار قابل اعتماد می توانند برای پیگیری تغییرات از پایه قبل از درمان مورد استفاده قرار گیرند.

Download (PDF, 870KB)

زبان مقاله: انگلیسی
توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله پزشکی و داروسازی و دانشگاه تهیه کننده آن گروه روانپزشکی، موسسه علوم اعصاب بالینی و رفتاری، کمبریج پزشکی، انگلستان

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *