bاثر دیازینون بر شاخص بیومارکرهای خاص · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
اثر دیازینون بر شاخص بیومارکرهای خاص

در مقاله پزشکی اثر دیازینون بر شاخص بیومارکرهای خاص به بررسی و بیان موضوع، حیوانات، مواد شیمیایی، زمان بندی تیمار حیوانات، گروه ۱: گروه کنترل، گروه ۲: گروه تیمار شده با دیازینون، گروه ۳: گروه تیمار شده با ویتامین E، گروه ۴: گروه تیمار شده با ویتامین E + دیازینون، گروه ۵، ۶ و ۷: گروه تیمار شده با کروسین+ دیازینون، گروه ۸ و ۹ و ۱۰: گروههای تیمار شده با کروسین، گروه ۱۱، ۱۲ و ۱۳: گروههای تیمار شده با سافرانال+ دیازینون، گروه ۱۴، ۱۵ و ۱۶: گروههای تیمار شده باسافرانال، نمونه گیری خون، ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی و خاص، آنالیز آماری،تغییرات در سطح آنزیم ها، تغییرات در شاخص های بیوشیمیایی، تغییرات در بیومارکرهای خاص پرداخته شده است.
خانواده S100 پروتئین های اتصال کلسیم محتوی حدود ۱۶ عضو می باشد که هر یک از آنها الگوی منحصر به فردی از بیان خاص نوع بافت/ سلول به معرض نمایش می گذارند. بتا S100 یک پروتئین چند کاره است که در مقادیر بزرگ در آستروسیت ها و تعدادی از بافت های دیگر یافت می شود. از غلظت پروتئین S100 در سرم به عنوان مارکر ضربه مغزی در شرایط مختلف استفاده می شود. این پروتئین در کمیت ها یا مقادیر بزرگ در آستروسیت ها تجلی یافته و به صورت درون سلولی و برون سلولی در مغز در غلظت های تحت نانومولی و نانومولی یافت می شود. به عنوان مارکر سرم، شدت ضربه مغزی را منعکس نموده و برای سنجش شرایطی نظیر نتیجه نورولوژیکی بعد از ضربه مغزی پیشنهاد شده است. ضربه مغزی ناشی از OP با از دست دادن سریع هوشیاری، حملات، بازداری تنفسی مرکزی و همچنین تغییرات رفتاری در صدمات و ضربه های تحت کشنده مشخص می شود. آزمایشات آزمایشگاهی نشان داده است که TNF آزاد شدن S100 از محیط های کشت آستروسیت را بدون آسیب رساندن به سلولها افزایش داد.

Download (PDF, 174KB)

زبان مقاله: انگلیسی
توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله داروسازی، شیمی و پزشکی و دانشگاه تهیه کننده آن مرکز تحقیقات دارویی، گروه سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
کلید واژه ها:Crocus sativus، سافرون، کروسین، سافرانال، دیازینون، عوامل ارگانوفسفر

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *