بهمن ۱۳۹۵

مقاله فعالیت فیزیکی کودکان و ریسک قلبی

توسط | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی فعالیت فیزیکی کودکان و ریسک قلبی به بررسی و بیان موضوع ریسک قلبی در بخشهای چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، طرح مطالعه، جمعیت مطالعه، اطلاعات، سنجش های زیستی شیمیایی، سنجش های مربوط به اندازه گیری بدنی و فشار شریانی، فعالیت بدنی اوقات فراغت (LTPA)، میزان ریسک قلبی، تحلیل آماری، نتایج و تشریح مطالب پرداخته [...]

مقاله ایجاد پوشش در باکتری پروبیوتیک با ژله شدگی ناشی pH سدیم کاسینات

توسط | ۷ بهمن ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی ایجاد پوشش در باکتری پروبیوتیک با ژله شدگی ناشی pH سدیم کاسینات به بررسی و بیان موضوع باکتری پروبیوتیک در بخشهای محتویات و مواد شیمیایی، نژاد باکتریایی و تعلیق سلول، ژله شدگی ترکیب سدیم کاسینات و صمغ ژلان، ایجاد پوشش ریز، بازدهی پوشش دار کردن، توزیع اندازه ذره، بقای سلول های کپسوله شده و آزاد در سیال معده ای [...]

مقاله بیماری مولتیپل میلوما و مسیر سیگنالینگ wnt

توسط | ۶ بهمن ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی بیماری مولتیپل میلوما و مسیر سیگنالینگ wnt  به بررسی و بیان موضوع در بخشهای مولتپیل میلوما، مسیر سیگنالینگ Wnt، بتا-کاتنین، مسیر سیگنالینگ Wnt در بیماری مولتیپل میلوما، DKK1 و بیماری (مغز) استخوانی MM، هدف قرار دادن مسیر Wnt در میلوما پرداخته شده است. هدف قرار دادن مسیر Wnt در میلوما مسیر Wnt-بتاکاتنین نقش [...]

آذر ۱۳۹۵

مقاله ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی

توسط | ۱۰ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای یک مدل با تخصیص هایی مبتنی بر سطح خدمات مرکز، اثبات مدل: مطالعه موردی پرداخته شده است. در این مطالعه، یک مدل مکان یابی-تخصیص اجرا می شود که قدرت طراحی فضایی بالایی برای مکان [...]

مقاله التهاب NLRP3 پلیر تداخل در اختلالات متابولیکی

توسط | ۹ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی التهاب NLRP3 پلیر تداخل در اختلالات متابولیکی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، التهاب NLRP3: مرور کلی، التهاب NLRP3 در چاقی و دیابت نوع 2، التهاب NLRP3 و تداخل ارگان در التهاب متابولیسمی، سلول های موثر ایمنی، پانکراس، بافت آدیپوز (چربی)، کبد، روده، کلیه، عضله اسکلتی، فعالسازی NLRP3 و پیچیدگی های قلبی عروقی اختلالات [...]

مقاله رابطه چندریختی در ژنCD36 اکسیداسیون چربی و خطر عوامل بیماری قلبی

توسط | ۸ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی  رابطه چندریختی در ژن CD36 اکسیداسیون چربی و خطر عوامل بیماری قلبی  به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، مقدمه، روش ها و رویکردها، بررسی فنوتیپ، ژنوتیپ، آنالیزهای آماری پرداخته شده است. حامل های TT در rs1527479 مشاهده شد که نرخ پایینی از Fatox در %40 VO2peak دارند. آنالیز Post hoc هر دو [...]

مقاله رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی

توسط | ۶ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی  رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، مقدمه، روش ها، جمعیت بیماران کرونر قلبی ، آمارها، نتایج، بحث، محدودیتهای مطالعه  و نتیجه پرداخته شده است. محدودیتهای مطالعه رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی محدودیتهای متعددی در مطالعه وجود داشته است. ابتدا ، مطالعه ما وضعیت مصرف [...]

مقاله متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی

توسط | ۱ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای روش تقسیم بندی کبد، پردازش تصویر در سی تی اسکن ، بازیابی کبد با نقاط گسسته، تصحیح لبه، حذف بیش از حد تقسیم بندی، استقرار 3 بعدی، نتایج تجربی سی تی اسکن پرداخته شده است.به منظور [...]

مقاله تحلیل محیط مجاور و بیماری کرونری قلب

توسط | ۳۰ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله تحلیل محیط مجاور و بیماری کرونری قلب در بخش های مختلف و مواد و رشهای مختلف به بررسی موضوع مقاله پرداخته ایم. طبق اطلاعات پزشکی بدست آمده این مطالعه یکی از اولین بررسی های اثرات شرایط محله ای بر شیوع بیماری CHD (کرونری قلب) و عوامل خطر پس از تنظیم متغیرهای سطح فردی است. [...]

مقاله بخش بندی اتوماتیک کبد مبتنی بر مجموعه داده های MRI

توسط | ۲۹ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی بخش بندی اتوماتیک کبد مبتنی بر مجموعه داده های MRI به بررسی و بیان موضوع در بخشهای کانتورهای فعال برای تقسیم بندی تصویر، روش پیشنهادی برای تقسیم بندی کبد، نتایج و نتیجه گیری پرداخته شده است که در مقاله ذیل ارائه گردیده. روش پیشنهادی برای تقسیم بندی کبد در این مطالعه، یک رویکرد [...]

بارگزاری پست های بیشتر