آذر ۱۳۹۵

مقاله ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی

توسط | ۱۰ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای یک مدل با تخصیص هایی مبتنی بر سطح خدمات مرکز، اثبات مدل: مطالعه موردی پرداخته شده است. در این مطالعه، یک مدل مکان یابی-تخصیص اجرا می شود که قدرت طراحی فضایی بالایی برای مکان [...]

مقاله التهاب NLRP3 پلیر تداخل در اختلالات متابولیکی

توسط | ۹ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی التهاب NLRP3 پلیر تداخل در اختلالات متابولیکی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، التهاب NLRP3: مرور کلی، التهاب NLRP3 در چاقی و دیابت نوع 2، التهاب NLRP3 و تداخل ارگان در التهاب متابولیسمی، سلول های موثر ایمنی، پانکراس، بافت آدیپوز (چربی)، کبد، روده، کلیه، عضله اسکلتی، فعالسازی NLRP3 و پیچیدگی های قلبی عروقی اختلالات [...]

مقاله رابطه چندریختی در ژنCD36 اکسیداسیون چربی و خطر عوامل بیماری قلبی

توسط | ۸ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی  رابطه چندریختی در ژن CD36 اکسیداسیون چربی و خطر عوامل بیماری قلبی  به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، مقدمه، روش ها و رویکردها، بررسی فنوتیپ، ژنوتیپ، آنالیزهای آماری پرداخته شده است. حامل های TT در rs1527479 مشاهده شد که نرخ پایینی از Fatox در %40 VO2peak دارند. آنالیز Post hoc هر دو [...]

مقاله رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی

توسط | ۶ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی  رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای، مقدمه، روش ها، جمعیت بیماران کرونر قلبی ، آمارها، نتایج، بحث، محدودیتهای مطالعه  و نتیجه پرداخته شده است. محدودیتهای مطالعه رابطه پسوریازیس ولگاریس و بیماری کرونر قلبی محدودیتهای متعددی در مطالعه وجود داشته است. ابتدا ، مطالعه ما وضعیت مصرف [...]

مقاله متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی

توسط | ۱ آذر ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی متد تقسیم بندی سریع در سی تی اسکن شکمی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای روش تقسیم بندی کبد، پردازش تصویر در سی تی اسکن ، بازیابی کبد با نقاط گسسته، تصحیح لبه، حذف بیش از حد تقسیم بندی، استقرار 3 بعدی، نتایج تجربی سی تی اسکن پرداخته شده است.به منظور [...]

مقاله تحلیل محیط مجاور و بیماری کرونری قلب

توسط | ۳۰ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله تحلیل محیط مجاور و بیماری کرونری قلب در بخش های مختلف و مواد و رشهای مختلف به بررسی موضوع مقاله پرداخته ایم. طبق اطلاعات پزشکی بدست آمده این مطالعه یکی از اولین بررسی های اثرات شرایط محله ای بر شیوع بیماری CHD (کرونری قلب) و عوامل خطر پس از تنظیم متغیرهای سطح فردی است. [...]

مقاله بخش بندی اتوماتیک کبد مبتنی بر مجموعه داده های MRI

توسط | ۲۹ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی بخش بندی اتوماتیک کبد مبتنی بر مجموعه داده های MRI به بررسی و بیان موضوع در بخشهای کانتورهای فعال برای تقسیم بندی تصویر، روش پیشنهادی برای تقسیم بندی کبد، نتایج و نتیجه گیری پرداخته شده است که در مقاله ذیل ارائه گردیده. روش پیشنهادی برای تقسیم بندی کبد در این مطالعه، یک رویکرد [...]

مقاله مهار رشد بیماری قارچی هلیکوباکتر پیلوری توسط کپسائیسین

توسط | ۲۸ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی مهار رشد بیماری قارچی هلیکوباکتر پیلوری توسط کپسائیسین به بررسی و بیان موضوع در بخشهای مواد و روشها، شرایط رشد باکتری، مطالعات بازداری از رشد باکتریایی، اثرات تغییر pH محیط،  بیماری قارچی پرداخته شده است. گزینه های درمان موجود برای اچ.پیلوری اخیرا دارای مشکلاتی می باشند به خصوص در رابطه با مطلوبیت [...]

مقاله اثر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان

توسط | ۲۶ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی اثر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان به بررسی و بیان موضوع در بخشهای منابع امواج الکترومغناطیسی،منابع امواج الکترومغناطیسی،خطرات سلامتی در اثر امواج EM،نتایج آزمایشی،تاثیر بر روی گیاهان و در نهایت بر روی انسان ها،چگونه از این تشعشع ها جلوگیری کنیم پرداخته شده است. تا به اکنون ما مباحث زیادی را در رابطه با مشکلات سلامتی [...]

مقاله شناسایی تشنج از طریق مقادیرقفل دامنه و فاز

توسط | ۲۵ آبان ۱۳۹۵|

در مقاله پزشکی شناسایی تشنج از طریق مقادیرقفل دامنه و فاز به بررسی شناسایی تشنج و شبکه ایی از نوسان کننده های عصبی کوپل شده، مواد و روش ها ، بین کانال ها پیش بینی تشنج، مجموعه داده EEG، آستانه های قفل کننده فاز پرداخته شده است. پیش بینی و شناسایی تشنج و روش تشخیص [...]

بارگزاری پست های بیشتر