بیشتر مردم اعتقاد دارند طلاق پیامدهای بدی برای بچه‌ها دارد. در حالی که ادامه زندگی در شرایط پرتنش تاثیرات به مراتب بدتری دارد. از سوی دیگر طلاق بدون رعایت اصول روانشناسی و بهداشت روانی هم تاثیر منفی روی والدین و بچه‌ها دارد. پدر و مادر حتی بعد از طلاق هم باید برای تربیت فرزندشان با هم برنامه‌ریزی کنند و بدانند گاهی لازم است هر دو در کنار هم وقتهایی را به فرزندشان اختصاص دهند. رسیدگی به وضعیت مالی فرزندان هم مسئله مهمی است. بهتر است حضانت فرزند به عهده یکی از والدین باشد و بتواند والد دیگر را ببیند. اینکه حضانت بر عهده یکی است نباید مانع از دیدار دیگری شود. اینکه کودک مدتی پیش یک والد بماند و مدتی پیش دیگری درست نیست. کودک باید خانه ثابت و اتاق ثابت داشته باشد نه اینکه مجبور باشد وسایلش را جمع کند و از جایی به جای دیگر برود. پدر و مادر باید در تربیت کودک، تنبیه و تشویق و قوانینی که برای او وضع کرده‌اند هماهنگ باشند. مثلا اگر خوردن چیپس و پفک ممنوع است یا اینکه کودک باید سر ساعت مشخصی بخوابد، باید پدر و مادر هر دو به این قوانین عمل کنند و در خانه هر دو شرایط یکسان باشد.

کودکان و طلاق والدین  طلاق کودکان و طلاق والدین images3

به هیچ وجه از کودک نخواهید خبرچینی کند. یا کودک را وسیله رساندن پیام‌ها و گله و شکایت‌ها نکنید. تخریب والد دیگر آثار بدی روی کودک دارد. کودک نیاز دارد بداند پدر یا مادری که دیگر با او زندگی نمی‌کند انسان خوب و مهربانی است. از فرزندان نخواهید بین شما قضاوت کنند یا از شما طرفداری کنند. پدر و مادر باید به کودک بفهمانند که دوستش دارند و با وجود جدایی هرگز او را ترک نخواهند کرد و همیشه از او محافظت می‌کنند. وقتی اتفاق بدی در خانواده می‌افتد بچه‌ها احساس گناه می‌کنند، به کودک توضیح دهید که جدایی تقصیر او نیست و چون نمی‌توانستید با هم زندگی کنید این تصمیم را گرفتید.   

منبع: مجله پیام سلامتی

مطالب مرتبط: 

ساختن دوباره زندگی مشترک بعد از طلاق