همایش های پزشکی

همایش های پزشکی

همایش های پزشکی

همایش های پزشکی

سامانه جامع اطلاعات پزشکی در راستای یکی دیگر از اهداف خود که اطلاع رسانی در کشور می باشد خدمتی دیگر تحت عنوان اطلاع رسانی اخبار کنگره ها، نمایشگاه ها و همایش های پزشکی را راه اندازی نموده است.

همکاران ما در این بخش همیشه تلاش خواهند نمود که جدیدترین اطلاعات و اخبار همایش های پزشکی  و دیگر رویدادها در زمینه پزشکی را در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

شما عزیزان از طریق قسمت بالا میتوانید وارد بخش مورد نظر خود شده و از اطلاعات و اخبار استفاده نمایید.