دکتر فرامرز رمضانی
دکتر فرامرز رمضانی

دکتر فرامرز رمضانی

دکتر فرامرز رمضانی دارای مدرک پزشکی عمومی و پزشک پوست می باشد

           آدرس:  تهران، خیابان اذربایجان کوچه اشتیان پلاک ۳۱۲
        تلفن تماس:              ۶۶۸۷۵۶۲۵